عکس های قدیمی

نشسته از

طرف راست نفر دوم: خان بابا خان سلطانی نوری
نشسته از طرف چپ نفر اول: حبیب الله نادری
تاریخ عکس: ۱۳۱۱ هجری شمسی
در منزل آقای حبیب الله نادری در بلده

 

طرف چپ ایستاده:
خان بابا خان سلطانی نوری فرزند علی محمد خان سلطانی نوری (سالار مجلل)
طرف راست ایستاده:
سرهنگ ستاد جمشید خان سلطانی نوری فرزند علی محمد خان سلطانی نوری (سالار مجلل)
همراه با عده ای از روحانیون
تاریخ عکس: ۱۳۱۱ هجری شمسی در عمارت سلطانیه بلده

/ 0 نظر / 488 بازدید